Om prosjektet

Antatt tidspunkt for oppstart

Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)

Foynkvartalet

Foynkvartalet er et byutviklingsprosjekt beliggende svært sentralt i Tønsberg. Nedre bydel mellom brygga og torvet skal vitaliseres og utvikles til et fullverdig handels, nærings, bo- og leveområde.

Prosjektet skal ta hensyn til eksisterende eldre bebyggelse, revitalisere viktige bygg og ivareta historiske linjer i byen. Da spesielt gateløp og siktlinjer fra øvre til nedre bydel.

Filmen nedenfor viser hvordan kvartalet kan bli seende ut. Det presiseres at det er skisser i 3D som er laget i ett tidlig stadium.  

Illustrasjon Torget i bakgården
Illustrasjon nedre langgate
Illustrasjon nedre langgate
Illustrasjon indre gårdsrom Foynkvartalet

Prosjektinformasjon

Tomteareal: 6.000 kvm

Boligareal: Inntil 10.000 kvm – 100-120 boliger

Kontor/forretning/servering: Inntil 6.000 kvm – Antatt 8-10 forretninger/restauranter

Parkering: ca. 4.000 kvm – ca 160 p-plasser

Illustrasjon indre gårdsrom Foynkvartalet
Illustrasjon Nedre Langgate
Illustrasjon Prestegaten
Illustrasjon Prestegaten
Illustrasjon Prestegaten

Tidslinje

h

2013 - 2017

Akkvisisjon

2018

Konseptidé

N

2019 - 2023

Planarbeid

j

2023 - 2024

Prosjektering

2024 - 2028

Byggefase